logo logo
Model studio videochat Bucuresti Studio videochat Bucuresti - videochat Bucuresti

Codul Muncii – Dispozitii tranzitorii si finale (Titlul XIII)

TITLUL XIII Dispozitii tranzitorii si finale Art. 292. – Potrivit obligatiilor internationale asumate de România, legislatia muncii va fi armonizată permanent cu normele Uniunii Europene, cu ...

Codul Muncii – Jurisdictia Muncii (Titlul XII – Codul Muncii)

TITLUL XII Jurisdictia muncii CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 281. – Jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea,...

Codul Muncii – Raspunderea Juridica (Titlul XI – Codul Muncii)

TITLUL XI Răspunderea juridică CAPITOLUL I Regulamentul intern Art. 257. – Regulamentul intern se întocmeste de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor,...

Codul Muncii – Inspectia Muncii (Titlul X din Codul Muncii)

TITLUL X Inspectia Muncii Art. 254. – Aplicarea reglementărilor generale si speciale în domeniul relatiilor de muncă, securitătii si sănătătii în muncă este supusă controlului Inspectiei...

Codul Muncii – Conflictele de Munca (Titlul IX – Codul Muncii)

TITLUL IX Conflictele de muncă CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 248. – (1) Conflictul de muncă reprezintă orice dezacord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de muncă. (2)...

Codul Muncii – Contractele Colective de Munca (Titlul VIII)

TITLUL VIII Contractele colective de muncă Art. 236. – (1) Contractul colectiv de muncă este conventia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizatia patronală, de o parte, si...

Codul Muncii – Dialogul Social (Titlul VII – Codul Muncii)

TITLUL VII Dialogul social CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 214. – Pentru asigurarea climatului de stabilitate si pace socială, prin lege sunt reglementate modalitătile de consultări si dialog...

Codul Muncii – Formarea Profesionala (Titlul VI din Codul Muncii)

TITLUL VI Formarea profesională CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 188. – (1) Formarea profesională a salariatilor are următoarele obiective principale: a) adaptarea salariatului la cerintele...

Codul Muncii – Sanatatea si Securitatea in Munca (Titlul V – Codul Muncii)

TITLUL V Sănătatea si securitatea în muncă CAPITOLUL I Reguli generale Art. 171. – (1) Abrogat. (2) Angajatorul are obligatia să asigure securitatea si sănătatea salariatilor în toate aspectele...

Codul Muncii – Salarizarea (Titlul IV din Codul Muncii)

TITLUL IV Salarizarea CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 154. – (1) Salariul reprezintă contraprestatia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. (2) Pentru munca prestată...

Codul Muncii – Timpul de Munca si Timpul de Odihna (Titlul III – Codul Muncii)

TITLUL III Timpul de muncă si timpul de odihnă CAPITOLUL I Timpul de muncă SECTIUNEA 1 Durata timpului de muncă Art. 108. – Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul...

Codul Muncii – Contractul Individual de Munca (Titlul II – Codul Muncii)

TITLUL II Contractul individual de muncă CAPITOLUL I Încheierea contractului individual de muncă Art. 10. – Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică,...

Codul Muncii – Dispozitii Generale (Titlul I din Codul Muncii)

TITLUL I Dispozitii generale CAPITOLUL I Domeniul de aplicare Art. 1. – (1) Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale si colective de muncă, modul în care se efectuează...
bottom